KHÁCH HÀNG

Đây là vài trong những thương hiệu thời trang mà Minh An đang hợp tác thiết kế và gia công

The MAVEN

COCOSIN

AMBER

HABERMAN

COCO SIN JEANS

MŨ NÓN XUẤT KHẨU

.
.
.
.